Info workshops

Workshops van 14u. tot 15u.15


1.    CAN WE REDUCE THE HIGH ADMISSION RATE IN PATIENTS WITH SEED (Severe and Enduring Eating Disorders)?
Dr. Paul Robinson

Research Consultant Psychiatrist, Barnet Enfield and Haringey Mental Health Trust.
Honorary Senior Lecturer, Department of Mental Health Sciences, University College London

In this workshop we will watch a video recording or a patient with SEED describing a life which consists of repeated admission and discharge. There will then be a discussion in small groups to reach a consensus about the range of problems the patient faces and how they might contribute to the pattern of readmission.   A plenary discussion will then address the question "What can we (or anyone) do to change this pattern?"
Contact:
Dr Paul Robinson
Research Consultant Psychiatrist and Hon Senior Lecturer
Barnet Enfield and Haringey Mental Health Trust and UCL
Research Department
St Ann's Hospital, Block H
St Ann's Road
London N15
3TH02084426503
Mobile: 07752419035

2.    MULTI FAMILIE DAGBEHANDELING BIJ KINDEREN EN JONGEREN MET ANOREXIA NERVOSA
Katrien Baekelandt en Femke Vanhooren

Katrien Baekelandt is klinisch psychologe en systeemtherapeute binnen de zorgeenheid eetstoornissen van de Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen.
Femke Vanhooren is kinder- en jeugdpsychiater binnen de zorgeenheid eetstoornissen van de Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen.

Multi familie therapie (MFT) is een behandelvorm die in toenemende mate wordt toegepast bij verscheidene psychiatrische stoornissen waaronder eetstoornissen. Binnen de zorgeenheid eetstoornissen van de Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen wordt sinds oktober 2007 een multi familie dagbehandelingsprogramma toegepast bij kinderen en jongeren met anorexia nervosa. Het behandelprogramma is grotendeels georganiseerd volgens het Londense principe van Ivan Eisler en zijn team en bestaat uit een totaal van tien behandeldagen verspreid over de loop van één jaar. Tussen de behandeldagen in kunnen op vraag gezinsgesprekken plaatsvinden. Elke MFT-groep bestaat uit vijf tot zeven deelnemende gezinnen.
Tijdens de workshop worden de filosofie achter het behandelprogramma en de inhoud ervan toegelicht. Er wordt ingegaan op gebruikte technieken en oefeningen worden op een interactieve manier voorgesteld.  
1: Maudsley Hospital en Institute of Psychiatry, Londen

3.    BEHANDELING VAN EXTREEM OBESE KINDEREN EN JONGEREN IN EEN RESIDENTIELE SETTING: "WHAT'S NEW?"
Ann Tanghe

Ann Tanghe is klinisch psychologe-gedragstherapeute en coördinator van de obesitaswerking van het Zeepreventorium te De Haan.

In het Zeepreventorium te De Haan worden sinds 1994 extreem obese jongeren tussen 5 en 18 jaar behandeld. Van bij de aanvang werd gekozen om deze kinderen, jongeren en hun context te begeleiden aan de hand van de gedragstherapeutische principes. Op deze studiedag koppelen we recent (eigen) wetenschappelijk onderzoek aan onze klinische ervaring. Alle elementen van de multidisciplinaire behandeling worden regelmatig geëvalueerd. Aan de hand hiervan, wordt de geboden therapie bijgestuurd. Tijdens de workshop worden de inhoud van het behandelprogramma alsook de achterliggende theorie en technieken toegelicht.  We nodigen de deelnemers uit hun eigen casussen mee te brengen en/of met ons rond bestaande casussen te werken.

4.    COGNITIEVE REMEDIATIE THERAPIE: RIGIDITEIT EN INFLEXIBILITEIT BIJ ANOREXIA NERVOSA PATIENTEN VAN EEN ANDERE KANT BEKEKEN
Nele Arbyn

Nele Arbyn is klinisch psychologe en gedragstherapeute in het UZ Gent, Centrum voor eetstoornissen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) voor de behandeling van anorexia nervosa wordt over het algemeen door patiënten goed aanvaard en is klinisch gezien succesvol. Desondanks blijft CGT voor een deel van de patiënten hoogdrempelig en blijven de remissie cijfers voor een aanzienlijke populatie  laag. Uit recente onderzoek naar de neuropsychologische dysfuncties van anorexia nervosa blijkt dat deze patiënten moeilijkheden vertonen bij het uitvoeren van taken die de executieve functies zoals set shifting belasten. Mogelijks liggen deze problemen aan de basis van het rigide gedrag en de grote inflexibiliteit bij deze doelgroep. Cognitieve remediatie therapie (Davies & Tchanturia, 2005) wil hier een antwoord op bieden. Deze behandeling kan als complementaire therapie, voorafgaand aan CGT, gezien worden en is erop gericht deze cognitieve functies te verbeteren. Binnen de workshop wordt er zowel ingegaan op het theoretische luik als op de klinische implicaties.

CV
Afgestudeerd in 1998 als klinisch psychologie aan UGent.
Postgraduaat cognitieve gedragstherapie 2002 -2005
2-daagse Workshop Cognitive Remediation Therapy for anorexia nervosa, Kings College London (2009)
8-daagse opleiding Dialectische Gedragstherapie (2011-2012)
Sinds 2000 werkzaam in UZGent, Centrum voor Eetstoornissen

___________________________________________________________________


Workshops van 15u.45 tot 17u.

5.    AMBULANTE BEHANDELING VAN EEN EETBUISTOORNIS (BED)
An Adriaens

An Adriaens is voedingsdeskundige, klinisch psychologe en systeemtherapeute en werkzaam binnen het zorgprogramma eetstoornissen (ambulante werking) in het UPC KULeuven campus Kortenberg.

De ‘BED’ dagbehandeling binnen het UPC KULeuven campus Kortenberg is bedoeld voor mannen en vrouwen met een eetbuistoornis en obesitas. Het programma bestaat uit sterk gestructureerde groepstherapeutische sessies waarbij verschillende disciplines (psychiater, psycholoog, psychiatrisch verpleegkundige, voedingsdeskundige en psychomotorische therapeut) betrokken zijn, dit gedurende 24 tot 48 weken, aan een frequentie van één volledige dag per week. In deze workshop worden de inhoud en behandelingsprincipes van de behandeling voorgesteld, worden enkele cognitief-gedragstherapeutisch geïnspireerde behandelmodules nader toegelicht en wordt er via concrete voorbeelden dieper ingegaan op de aanpak van het eetpatroon en eetbuien.

6.    MALE EATING DISORDERS: CLINICAL CHARACTERISTICS AND GENDER SPECIFIC THERAPY FACTORS
Fernando Fernández-Aranda, Ph.D., FAED

Professor, Department of Clinical Sciences, University of Barcelona,
Head of Eating Disorders Unit, Department of Psychiatry and CIBEROBN, University Hospital of Bellvitge-IDIBELL, Barcelona, Spain.

SUMMARY: The aim of this workshop is to give an overview of the clinical and personality traits that characterize ED males. Moreover, basic therapy guidelines for the treatment (individual and group) of such patients will be presented.
GOALS: Among the issues to be considered are: (a) characteristics of male anorexia and bulimia nervosa patients; (b) interventions in initial individual sessions; (c) treatment goals; (d) modalities and internal structure of individual and group outpatient therapy with ED males; (e) comparison of therapy response of ED males when compared with ED females.
OUTLINE: This workshop will describe our clinical experience and provide practical guidelines for outpatient therapy with ED males, through the use of slides and video. Our experience was gathered in our ED Unit, where more than 150 male eating disorder patients have being treated during the last five-ten years. The workshop should be of interest to all those involved in treating eating disorder patients, such as psychologists and psychiatrists, but also therapist and nurses. Participants will be expected to relate what they learn to their own clinical experience and to take an active part the whole time.
HANDOUTS: Bibliography and relevant had-outs.
CORRESPONDENCE: Fernández-Aranda,F., Ph.D., FAED, Department of Psychiatry, University Hospital of Bellvitge, Feixa Llarga s/n, 08907 Hospitalet de Llobregat- Barcelona, Spain. Phone: +34-93-260-7227, e-mail: ffernandez@bellvitgehospital.cat.

7.    DE ADOLESCENT MET ANOREXIA NERVOSA: DE ROL VAN DE PEDIATER
Dr. Jesse Vanbesien

Jesse Vanbesien is kinderarts/endocrinoloog verbonden aan het kinderziekenhuis van het UZ Brussel. Ze is in deze functie verbonden met de eetkliniek van het UZ Brussel, waar vooral op ambulante basis met kinderen en adolescenten met een eetstoornis wordt gewerkt.

In deze lezing zullen de verschillende medische aspecten van eetstoornissen bij opgroeiende kinderen en adolescenten belicht worden. Wat zijn de vroege tekens van een eetstoornis, wanneer moeten we een patiënt doorverwijzen naar een gespecialiseerd centrum, mogelijke complicaties?
Na een overzicht van deze in de literatuur beschreven medische aspecten, wordt een korte beschrijving gegeven van de werking van de eetkliniek van het UZ Brussel en enkele gegevens van onze populatie.

8.    PRAKTISCHE AANPAK VAN VOEDINGSADVIES BIJ KINDEREN EN JONGEREN MET EETSTOORNISSEN
Els Engels


Els Engels is voedingsdeskundige/diëtiste bij ZNA Universitaire Kinder-en Jeugdpsychiatrie Antwerpen.
Tijdens deze workshop wordt aangetoond dat de rol van de voedingsdeskundige/diëtiste  belangrijk is in de multidisciplinaire aanpak van kinderen en jongeren met eetstoornissen.  Aan de hand van praktische info wordt dit duidelijk geïllustreerd.  Er worden tips gegeven bij de aanpak en opbouw naar een gezond eetpatroon, inschatten van gezonde porties,  gebruik van materiaal,…