Info sprekers

Dr. Johan Vanderlinden
DE NIEUWE EETSTOORNISSEN: EEN UITDAGING VOOR DE TOEKOMST?

Johan Vanderlinden is psycholoog-psychotherapeut en werkzaam als teamcoördinator van het zorgprogramma eetstoornissen van het UPC KUleuven Campus Kortenberg. Hij is tevens voorzitter van de Vlaamse Academie Eetstoornissen.

Officieel bestaan er slechts enkele eetstoornissen zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetstoornis niet anders omschreven (NAO) zoals gedefinieerd in de twee diagnostische handboeken DSM-IV en ICD-10. De laatste jaren worden we o.a. via de populaire pers, het internet enz… als het ware overrompeld met de beschrijvingen van een hele reeks nieuwe soort eetstoornissen. Ook de DSM V die kortelings verschijnt, suggereert het bestaan van dergelijke ‘nieuwe’ eetstoornissen.
In deze lezing proberen we een kritisch overzicht te geven van deze zogenaamde ‘nieuwe’ eetstoornissen. Helaas is de informatie zelden of nooit wetenschappelijk onderbouwd.  We houden daarom een pleidooi voor het hanteren van de nodige ‘voorzichtigheid’ bij het introduceren van deze ‘nieuwe’ eetstoornissen, die mogelijks andere mannen en vrouwen kunnen contamineren. 
____________________________________________________

Fernando Fernández-Aranda, PhD, FAED
NEXT-GENERATION VIDEOGAMES FOR TREATING EATING DISORDERS AND IMPULSE RELATED DISORDERS: A NEW TOOL FOR REGULATING EMOTIONS?

Professor, Department of Clinical Sciences, University of Barcelona,
Head of Eating Disorders Unit, Department of Psychiatry and CIBEROBN, University Hospital of Bellvitge-IDIBELL, Barcelona, Spain.
E-mail: ffernandez@bellvitgehospital.cat

Previous literature studies have suggested that, computer games, in general, could serve as an additional form of treatment in several areas, such as: schizophrenia, asthma or motor rehabilitation. Although, several naturalistic studies have been conducted, showing the usefulness of serious videogames for enhancing several positive attitudes, increasing problem-solving strategies and modifying some abnormal behaviors, there is a lack of serious games specially designed for treating mental disorders. Based on the current difficulty to treat specific areas (e.g. some personality traits, attitudinal and emotional aspects, and uncontrolled behaviors), in Eating Disorders (ED), even after using standard and well established evidence-based psychological therapies, the purpose of PlayMancer was to create a serious videogame that may help with these purposes. Hence, the goal of this presentation is to introduce the state of the art of video games as therapy tool for mental disorders and to show results of this innovative research (PlayMancer), based on recently conducted case-control and prospective longitudinal studies, in Eating Disorders and Impulse related disorders.

Acknowledgements
Support by the PlayMancer project (FP7-ICT-215839-2007), which was funded by the FP7 of the European Commission. The project received also partial support from ISCIII (PI11/ 210). CIBERobn is an ISCIII initiative.
____________________________________________________

Dr. Annik Simons
AANDACHTSPUNTEN BIJ DE DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN KINDEREN MET ANOREXIA NERVOSA

Annik Simons is kinder-en jeugdpsychiater op de zorgeenheid eetstoornissen van de Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen van het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA –UKJA). Hiernaast is ze verbonden aan CAPRI Jeugd van de Universiteit Antwerpen.

In deze lezing zal getracht worden het complexe gegeven van eetstoornissen en in het bijzonder van anorexia nervosa bij kinderen te verduidelijken. De kennis uit de literatuur aangaande de factoren die meespelen in het ontstaan en in stand houden van deze problematiek zal aangevuld worden met ervaringen uit de eigen praktijk van een residentiële behandeleenheid voor kinderen en jongeren met een eetstoornis. Hierna zal de visie op de best mogelijke zorg voor de patiëntenpopulatie verduidelijkt worden. Hierbij worden verschillende aspecten van het kind en diens context meegenomen.
____________________________________________________

Dr. Paul Robinson
PATIENTS WITH SEED SPEAK: EARLY RESULTS OF A QUALITATIVE STUDY OF SEVERE AND ENDURING EATING DISORDERS

Research Consultant Psychiatrist, Barnet Enfield and Haringey Mental Health Trust.
Honorary Senior Lecturer, Department of Mental Health Sciences, University College London

Around a fifth of patients with anorexia nervosa will have their illness for many years, some for life. While treatment trials have concentrated on improvement in weight, psychological state and social adjustment, a fair proportion of patients remain underweight having to cope with a continuing illness. Their carers are also required to adjust to a long period of caring for an ill relative. The recovery approach in general psychiatric disorder prioritises increasing well being over treating illness and this may be an appropriate model for the management of long term anorexia nervosa. In the first qualitative study of SEED the difficulties experienced by patients are described in physical, psychological, social, family and occupational realms. In spite of the problems, which include severe social isolation, sufferers also manifest hope and resilience in the face of a devastating illness.  Focussing on the range of problems faced by patients with SEED and their carers will help health care professionals reorient to alleviating suffering rather than being interested mainly in a limited range of physical measurements.

Contact:
Dr Paul Robinson
Research Consultant Psychiatrist and Hon Senior Lecturer
Barnet Enfield and Haringey Mental Health Trust and UCL
Research Department
St Ann's Hospital, Block H
St Ann's Road
London N15
3TH02084426503
Mobile: 07752419035

Geen opmerkingen:

Een reactie posten