Abstracts posters

Naast een aanbod van lezingen en workshops, wordt tijdens het congres ook de kans geboden actief te participeren tijdens de postersessie. Bij deze doen we een warme oproep voor uw bijdrage aan de hand van een abstract. Ook dit jaar zal een geldprijs worden uitgereikt voor de beste poster (300€) en voor de tweede (100€) en derde (100€) plaats.

Presentaties van zowel lopend als afgerond onderzoek kunnen als poster ingediend worden. Abstracts worden ter goedkeuring voorgelegd aan het wetenschappelijk comité.

De abstract bevat:
auteur(s), titel (max. 200 tekens), probleemstelling, methode en resultaten.

De afmetingen van de poster zijn max. 90 x 120 cm (breedte x hoogte). De posters worden zoveel mogelijk thematisch geordend.
Tijdens de middagpauze is er gelegenheid tot het bezichtigen van de posters en tot het stellen van vragen. Posters worden beoordeeld door het wetenschappelijk comité.

Voor verder inlichtingen over uw deelname aan de postersessie, neem gerust contact op via sara.vanautreve@ugent.be of telefonisch via 09/332.03.36.

___________________________________________________________________

Om de abstracts van de posters te bekijken kan u op de onderstaande links klikken.

THE ROLE OF REWARD AND PUNISHMENT SENSITIVITY IN ADOLESCENTS’ EATINGBEHAVIOUR AND WEIGHT
Annelies Matton*, Caroline Braet, & Lien Goossens

Identiteit, het schoonheidsideaal en dieetgedrag: Een longitudinale studie bij adolescenten.
Joke Verstuyf, Maarten Vansteenkiste, Bart Soenens, Stijn Van Petegem & Liesbet
Boone

Indirect gemeten dimensies van perfectionisme bij eetstoornispatiëntentijdens behandeling.
Kathleen De Cuyper, Guido Pieters, Laurence Claes & Dirk Hermans

Attachment and eating pathology in early adolescence: mediating role of maladaptive emotion regulation?
Kim Van Durme, Caroline Braet, Lien Goossens

Hebben kinderen met een restrictieve vorm van anorexia nervosa een tekortaan oligo-elementen en vitaminen?
K. Huysentruyt, I. Gies, J. Vanbesien, U. Van den Eede, S. Böhler,K. De Brul, A. Lampo, Y.
Vandenplas , J. De Schepper

Een longitudinaal onderzoek naar de invloed van gehechtheidsrelaties ten opzichte van de ouders op de ontwikkeling van eetproblemen bij lagere schoolkinderen
Lien Goossens, Caroline Braet, Kim Van Durme, Veerle Decaluwé & Guy Bosmans

Hoe evolueren perfectionisme en eetstoornissymptomen gedurende therapie? Welke rol speelt de therapeutische relatie en behoeftefrustratie hierbij?
Liesbet Boone, Bart Soenens, Caroline Braet, & Walter Vandereycken

Are there differences in bingeing/purging and restrictive subtypes of anorexia nervosa on central coherence and set shifting?
S. Van Autreve, W. De Baene, M. Vervaet

De langetermijneffecten van behandeling voor anorexia nervosa bij adolescente meisjes.
Van Hoorebeke J., Van den Eede U., Prof. Dr. Vanderfaeillie J., Dr. J. Vanbesien,
Dr. A. Lampo

Analyse van motieven voor het gebruik van een zelfhulpforum voor eetstoornissen
Els Verheyen & Lore Saenen